Provádíme kalibrace alkohol testerů

 Kdy - jak často - provádět kalibraci alkohol testerů. Nejcitlivější částí alkohol testeru je čidlo, která je v průběhu používání vystaveno zásaditému prostředí. Životnost čidla je omezena jak četností tak způsobem používání, proto nepoužívejte detektor bezprostředně po kouření nebo pití alkoholu. Počkejte aspoň 20minut po požití alkoholu a dvě minutypo kouření. Kouř nebo alkohol může zničit čidlo alkohol testeru.

Alkohol tester je nutno kalibrovat v pravidelných intervalech uvedených v návodu k obsluze zpravidla každých 6 až 12 měsíců dle typu alkohol testeru.

Námi nabízené alkoholtestery mají možnost kalibrace !

NEPOŘIZUJTE SI LEVNÝ ALKOHOL TESTER BEZ MOŽNOSTI KALIBRACE , PO ZJIŠTĚNÍ , ŽE VÁM MĚŘÍ ŠPATNĚ HO MŮŽETE ROVNOU VYHODIT, SPÍŠE DOPORUČUJEME ALKOHOL TESTER VRÁTIT PRODEJCI !

Pokud budete mít pocit, že váš alkohol tester vykazuje nepřesné hodnoty, například alkohol tester ukazuje výrazně odlišné hodnoty při opakovaném testu nebo naměří alkohol i když jste jej nepožili, je to také známka, že je alkohol tester nutno zkalibrovat.

Nutnost provedení kalibrace alkohol testeru není považováno za závadu ani reklamaci. Naopak pravidelné intervaly pro kalibraci je nutno dodržet v rámci záručních podmínek. Při kalibraci se alkohol tester nastaví tak, aby naměřené hodnoty alkoholu testerem zcela odpovídaly koncentracím alkoholu v laboratorním kalibračním zařízení.

Kalibrace

Alkohol tester na kalibraci či servis nám můžete přinést osobně nebo

zaslat na naši adresu :
Altest s.r.o, Jugoslávská 124a, 613 00 Brno

Otevírací doba: PO - ČT 9.00 - 11.30 12.30 - 17.00 hod.  

Tel. 541 210 101, Mob. 603 427 912, 603 180 831, E-mail: info@altest.cz

Kalibraci či servis alkoholtesterů se snažíme provádět v co nejkratším možném termínu.

 

Jak kalibrujeme alkohol testery

Alkohol testery se kalibrují na kalibračním zařízení pomocí simulátorů. Kalibrační zařízení

1. EXPRES SERVIS: Při servisním zásahu ( polovodičové alkohol testery ) možnost provedení

servisu či kalibrace na počkání za příplatek 100,- Kč bez DPH.

2. PRODLOUŽENÍ ZÁRUKY: Při zakoupení alkohol testeru u naší firmy získáváte záruční dobu 24 měsíců.

Prodloužení záruky ( vyjma nutnosti kalibrace )

3 LETÁ ZÁRUKA ( prodloužení o rok )

Za příplatek 500,- Kč bez DPH