Digitální alkohol testery jsou měřidla - měřidla vyžadují péči!

Každý alkoholtester má svoji životnost, má tedy své možnosti a limity. U alkohol testerů tohle platí zvláště. Čidla alkohol testeru jsou při pravidelném používání vystaveny extrémně zásaditým podmínkám.

Všimněte si, že u každého alkoholtesteru jsou údaje jako životnost senzoru nebo maximální počet měření. Tyto údaje uvádí výrobce a mají své opodstatnění. Kvalitní alkohol testery mají možnost kalibrace - je dobré tedy počítat s tím, že dle údajů výrobce je třeba ji provést v případě kdy máte podezření, že detekce alkoholu není zcela přesná.

Alkohol tester je nutno kalibrovat v pravidelných intervalech uvedených v návodu zpravidla každých 6- 12 měsíců.

Když alkoholtester využijete jednou za týden, nemusíte se obávat nepřesného měření za rok nebo dříve než udává výrobce, ale pokud je alkohol tester využíván denně - je potřeba s kalibrací počítat do budoucna jako s nutností pro správné a objektivní výsledky.

Nevystavujte alkohol tester extrémním testům, například ihned po požití alkoholu.


Péče o alkohol testery

NEZNIČTE SI DETEKTOR! Výrobce důrazně doporučuje neprovádět dechové zkoušky bezprostředně po požití alkoholu. Doporučuje se vyčkat určitou dobu. Tento interval naleznete v návodu k použití, který je přikládán ke každému alkohol testeru.

Zpravidla se musí dodržet alespoň 20 minut před prvním testem po požití alkoholu. V opačném případě pak hrozí, že Váš alkohol tester "přefouknete", pak je nutná kalibrace detektoru nebo výměna čidla!